ИМПРЕСУМ

Прикажувач:
ЦИНЕПЛЕХХ МКД ДОО
Адреса: Љубљанска 4, локал 322;
1000 Скопје
E-mail: Cineplexx.Skopje@cineplexx.mk
Web: www.cineplexx.mk


Издавач, нудител на услуги и содржина, сопственик на интернет страница и нејзина содржина:

Copyright / Авторско право:

Содржината на оваа веб страница е во сопственост на:

Цинеплехх МКД Доо

Адреса: Љубљанска 4, локал 322, 1000 Скопје
Контакт: Tel.: +389 2 3074 477
E-mail Cineplexx.Skopje@cineplexx.mk
ЕДБ MK4057012516432
Управител: Енвер Хаџиабдиќ


Без претходно писмено одобрение од страна на Цинеплехх МКД Доо строго забрането е умножување, ширење или користење на податоци од оваа интернет страница. Оваа интернет страница може да содржи линкови од други интернет страници, за чија содржина, како и исправноста на информациите и содржината на истите, не превземаме одговорност. Го задржуваме правото за евентуална промена на кино репертоарот, како и можните грешки во филмски наслови, фотографии и слично.