Регистрација за Семеен Филмски Клуб

Се имате регистрирано на бројачот за билети за Семејниот Филмски Клуб и немате внесено e-mail адреса досега. Дали сакате да се најавите како корисник за да резервирате карти?
Доколку сте ги потврдиле вашите податоци, вие веќе сте член и можете да се најавите во горниот десен агол со Вашата e-mail адреса и лозинка!

Ве молиме внесете електронска пошта.

Ве молиме внесете прекар (мин. 3 карактери)

Минимум 8 карактери кобинирано со големи букви, бројки и знаци

Лозинките не се совпаѓаат.

За жал, вашите податоци не ги исполнуваат бараните услови (пр. нема 16 бројки)