Доделуваме билети за „Роуг 1: Приказна од Војна на ѕвездите“

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Роуг 1: Приказна од Војна на ѕвездите“

13.12.2016
наградна игра
Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Роуг 1: Приказна од Војна на ѕвездите“!

Џин Ерсо, војник и криминалец од страната на Бунтовниците, ќе биде пратена од Мон Мотма да заврши голема задача за да ги украде плановите за Death Star. Со помош на Бунтовниците, Џин ќе се впушти во нешто поголемо од она што таа си замислува.

На прашањето „Пред кое време се случува дејството во филмот“, точнот одговор е: A New Hope. На ова прашање точно одговорија:

- Кристина Манчева
- Горан Антиќ
- Петар Папиќ

Неделна програма 08.03.2018 - 14.03.2018

Кон статијата

Неделна програма 01.03.2018 - 07.03.2018

Кон статијата

Неделна програма 22.02.2018- 28.02.2018

Кон статијата