Доделуваме билети за „Мраз“

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Мраз“

08.05.2018
наградна игра
На наградното прашање „Како се вика познатиот актер што го глуми ликот на Леонов??“ точниот одговор е: Милош Биковиќ

На ова прашање, точно одговорија:
- Даниел Велјановски
- Милица Утковска
- Диелза Саити

Неделна програма 24.05.2018- 30.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 17.05.2018- 23.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 05.04.2018- 11.04.2018

Кон статијата