Доделуваме билети за „Близнак"

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Близнак“

08.10.2019
наградна игра
На наградното прашање „Кој е режисерот на Близнак: “? точниот одговор е „Анг Ли“

На ова прашање, точно одговорија:
- Александар Ризев
- Наталија Биковска
- Стојан Трајков

Неделна програма 24.05.2018- 30.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 17.05.2018- 23.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 05.04.2018- 11.04.2018

Кон статијата