Доделуваме билети за „Ноќ за игри“

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Ноќ за игри“

20.02.2018
наградна игра
Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Ноќ за игри“!

Приказната во филмот се одвива помеѓу група пријатели кои редовно се состануваат за да ја поминат ноќта заедно со дружење и играње. Тие вечери претставуваат долгогодишна традиција и бегство од секојдневните грижи, се додека една вечер тие не се сведоци на случувања што ќе го променат животот.

На наградното прашање „Што треба да прават пријателите онаа чудна ноќ?“ точниот одговор е: треба да го разоткријат мистериозното убиство.

На ова прашање, точно одговорија:
- Мартин Глигоров
- Арсим Крлуку
- Ана Спироска

Неделна програма 24.05.2018- 30.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 17.05.2018- 23.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 05.04.2018- 11.04.2018

Кон статијата