Премиера на „Раја и последниот змеј“


Во едно кралство познато како Кумандра, една поинаква Земја населена со античка цивилизација и една воинка наречена Раја која е решена да го најде последниот змеј.

Нема програма за архивираниот настан

Раја и последниот змеј

Во едно кралство познато како Кумандра, една поинаква Земја населена со античка цивилизација и една воинка наречена Раја која е решена да го најде последниот змеј.

Cineplexx Skopje City Mall:

Нема програма за архивираниот настан

Раја и последниот змеј