Доделуваме билети за „Темната кула“

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Темната кула“

08.08.2017
наградна игра
Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Темната кула“!

Револверашот Роланд Десчејн, талка низ предели слични на Дивиот Запад, предели каде што нема повеќе луѓе, барајќи го човекот во црно. Истотака, тој ја бара и легендарната Темна кула со надеж дека ќе го зачува постоењето на светот во којшто живее.На наградното прашање „Што бара револверашот Роланд Десчејн?“ точниот одговор е: Темната кула

На ова прашање, точно одговорија:
- Марјан Јаневски
- Мила Георгиевска
- Ева Алексовска

Неделна програма 17.8. - 23.8.2017

Кон статијата

Неделна програма 10.8. - 16.8.2017

Кон статијата

Неделна програма 3.8. - 9.8.2017

Кон статијата